(1893–1934)
biographical information
Works for voice and piano

Amorosa (1917)

Himno kay Plaridel (ca. 1920)

Nasaan ka irog? (ca. 1920)

Ave Maria (1921)

Ang Aking Bayan (1922)

Kundiman ng Luha (1924)

Magbalik ka, Hirang! (1925)

Mutya ng Pasig (1926)

Himutok! (1928)

Sa Iyong Kandungan (1929)

Works for Instrument and piano

Cavatina, Op.7 (1921)

Kundiman for Violin and Piano (1923)

Romanza, Op.8 (1927)

works for piano

Fantasia-Impromptu (1921)

Paraluman (1922)

First Nocturne (n.d.)

Works for chamber ensemble

Panoramas (1931)—Manuscript

A Study in Kumintang (1932)—Manuscript

A Visayan Caprice (1932)